ประกาศ e-bidding โครงการก่อสร้างระบบประหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกบุญสนอง หมู่ที่ 11

      ปิดความเห็น บน ประกาศ e-bidding โครงการก่อสร้างระบบประหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกบุญสนอง หมู่ที่ 11

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  มึความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  บ้านโคกบุญสนอง  หมู่ที่  11  ตำบลโพนทอง  อำเภอโพธิ์ตาก  จังหวัดหนองคาย

รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศประปาม.11