ประชาคมการบริหารกิจการประปาบ้านสันติสุข หมู่ที่ 9

      ปิดความเห็น บน ประชาคมการบริหารกิจการประปาบ้านสันติสุข หมู่ที่ 9

 

วันที่ 29 มกราคม 2564 นายบัวเรียน  สังวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ร่วมประชาคมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 9 และร่วมฟังปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน