ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

      ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี 2566