ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลาง จ้างเหมาบริการ(คนงานประจำรถขยะ) ประจำปีงบประมาณ 2566

      ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลาง จ้างเหมาบริการ(คนงานประจำรถขยะ) ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลาง จ้างเหมาบริการ(คนงานประจำรถขยะ) ประจำปีงบประมาณ 2566