ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลาง จัดจ้างโครงการปรับปรุงรถบรรทุกส่วนบุคคล บรรทุกเฉพาะกิจ(บรรทุกขยะมูลฝอย) ทะเบียน 81-0268 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

      ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลาง จัดจ้างโครงการปรับปรุงรถบรรทุกส่วนบุคคล บรรทุกเฉพาะกิจ(บรรทุกขยะมูลฝอย) ทะเบียน 81-0268 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลาง จัดจ้างโครงการปรับปรุงรถบรรทุกส่วนบุคคล บรรทุกเฉพาะกิจ(บรรทุกขยะมูลฝอย) ทะเบียน 81-0268 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565