ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางจ้างเหมาบริการ บริการ(คนขับรถกู้ชีพ/คนงานประจำรถกู้ชีพ)ประจำปีงบประมาณ 2566

      ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางจ้างเหมาบริการ บริการ(คนขับรถกู้ชีพ/คนงานประจำรถกู้ชีพ)ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางจ้างเหมาบริการ บริการ(คนขับรถกู้ชีพ/คนงานประจำรถกู้ชีพ)ประจำปีงบประมาณ 2566