ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางจ้างเหมาบริการ(งานธุรการ) ประจำปีงบประมาณ 2566

      ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางจ้างเหมาบริการ(งานธุรการ) ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางจ้างเหมาบริการ(งานธุรการ) ประจำปีงบประมาณ 2566