ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลาง จ้างเหมาบริการ(งานธุรการ/งานจัดเก็บรายได้) ประจำปีงบประมาณ 2566

      ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลาง จ้างเหมาบริการ(งานธุรการ/งานจัดเก็บรายได้) ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลาง จ้างเหมาบริการ(งานธุรการ/งานจัดเก็บรายได้) ประจำปีงบประมาณ 2566