ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 เครื่อง

      ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 เครื่อง

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 เครื่อง