ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565