ประชุมคณะทำงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

      ปิดความเห็น บน ประชุมคณะทำงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายวีรศักดิ์  ปานา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้มาเป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  เพื่อร่วมปรึกษาหารือในการดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว