ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “โพนทองเกมส์ ครั้งที่ 3”

      ปิดความเห็น บน ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “โพนทองเกมส์ ครั้งที่ 3”

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสุธีร์ ขวัญทองห้าว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “โพนทองเกมส์ ครั้งที่ 3” ณ โรงเรียนบ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย