ประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “บ้านไร่เกมส์”

      ปิดความเห็น บน ประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “บ้านไร่เกมส์”
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุธีร์ ขวัญทองห้าว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านไร่ “บ้านไร่ เกมส์” ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไร่ ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จัง หวัดหนองคาย