ประธานในพิธีรอบกองไฟในโครงการกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี

      ปิดความเห็น บน ประธานในพิธีรอบกองไฟในโครงการกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 18.00 น. นายธีระวัฒน์ วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายให้นายวิรัตน์ ศรีวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมด้วยนายอรุณ พลคุมพล เลขานุการฯ ให้เกียตริเป็นประธานในพิธีรอบกองไฟในโครงการกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ณ รร.บ้านไร่ ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย