ประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี

      ปิดความเห็น บน ประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายธีระวัฒน์ วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ให้เกียตริเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี และมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ ณ รร.อนุบาลดอนไผ่ อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย