ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนทองและมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ

      ปิดความเห็น บน ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนทองและมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายธีระวัฒน์ วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ให้เกียตริเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนทองและมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ ณ วัดอรัญญา อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย