ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน รร.อนุบาลดอนไผ่

      ปิดความเห็น บน ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน รร.อนุบาลดอนไผ่
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายธีระวัฒน์ วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมด้วย นายวิรัตน์ ศรีวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ให้เกียตริเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน และมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ ณ รร.อนุบาลดอนไผ่ อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย