ประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ

      ปิดความเห็น บน ประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายธีระวัฒน์ วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ให้เกียตริเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ ณ รร.อนุบาลดอนไผ่ อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย