ปิดทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ชั่วคราว

      ปิดความเห็น บน ปิดทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ชั่วคราว

ปิดที่ทำการ อบต

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในบุคลากรของ อบต.โพนทอง
อบต. โพนทอง จึงขอปิดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 17-23 กันยายน 2564
หากท่านใดมีราชการเร่งด่วนติดต่อ
1. นายสุธีร์ ขวัญทองห้าว ปลัด อบต. มือถือ 095-663-2857
2. นายธีระวัฒน์ วันวาสี นายก อบต. มือถือ 085-745-9991