ผลิตภัณฑ์ชุมชน

มะนาวน้ำผึ้ง บ้านโคกบุญสนอง หมู่ที่ 11

กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ บ้านโคกบุญสนอง หมู่ที่ 11

กลุ่มทอเสื่อเขียวสด บ้านม่วง หมู่ที่ 6

กลุ่มแม่บ้านโพนทอง บ้านโพนทอง หมู่ที่ 1 (แจ้วบอง, ไข่เค็ม, ข้าวไรเบอรี่)