ผู้ตรวจการ กกต.จังหวัดหนองคายตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

      ปิดความเห็น บน ผู้ตรวจการ กกต.จังหวัดหนองคายตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

วันนี้(วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564) ผู้ตรวจประจำ กกต.จังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย
1. ดร.พัฒนธรณ์ กีรติรัฐวัฒน์ ประธาน ผตล.หนองคาย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณ หันไชยุงวา ผตล.หนองคาย
3. ดร.ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์ ผตล. หนองคาย
4. พ.ต.อ. ปัญญา ปุยนุเคราะห์ ผตล.หนองคาย
5. พ.ต.ต. พิทักษ์ พรหมโคตรวงศ์ ผตล.หนองคาย
ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ถูกต้องแก่ ผอ.กต.อบต.และผู้ช่วย ผอฯ.ประจำศูนย์เลือกตั้ง อบต.โพนทอง ในการที่จะขับเคลื่อนปฏิบัติงานเลือกตั้งเป็นไปตามขั้นตอนต่อไป