พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

      ปิดความเห็น บน พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายธีระวัฒน์  วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย