พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

      ปิดความเห็น บน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

 

 

 

 

 

 

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายธีระวัฒน์  วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร   การจัดงานเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโครติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)