พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

      ปิดความเห็น บน พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี สุขุม ดลโสภณ นายอำเภอโพธิ์ตาก ได้มาเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ วัดป่าโพนทอง (วัดปู่ลี) ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยมีนายธีระวัฒน์ วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นายรุ่งโรจน์ ชินราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
พี่น้องประชาชนชาวตำบลโพนทอง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว