รดน้ำดำหัวขอพรนายอำเภอโพธิ์ตากเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

      ปิดความเห็น บน รดน้ำดำหัวขอพรนายอำเภอโพธิ์ตากเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

  

ในวันที่ 11 เมษายน 2562  นายธีระวัฒน์  วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรนายอำเภอโพธิ์ตากเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ตาก เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทยซึ่งยึดถือปฏิบัติกันมาประจำทุกๆ ปี