ราคากลางงานก่อสร้างถนน จำนวน 7 โครงการ ประจำปี 2561

      ปิดความเห็น บน ราคากลางงานก่อสร้างถนน จำนวน 7 โครงการ ประจำปี 2561

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน  จำนวน  7  โครงการ

  1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านดอนไผ่ หมู่ 4 ข้างวัดอรัญญาธิดารา
  2. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตแสริมเหล็กในหมู่บ้าน  (ยกระดับทับผิวคอนกรีตเดิม)    บ้านไร่  หมู่ที่  5
  3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน  บ้านม่วง  หมู่ที่  6
  4. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน  บ้านนาฝาก  หมู่ที่  7
  5. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน  บ้านดงเหล่า  หมู่ที่  8
  6. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  บ้านดงเหล่า  หมู่ที่  8  เส้นทางสาย  ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ลงลูกรังพร้อมเกรดปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม.  ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ลงลูกรังพร้อมเกรดปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 216 ลบ.ม.  ช่วงที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ลงลูกรังพร้อมเกรดปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 160 ลบ.ม.  ช่วงที่ 4 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ลงลูกรังพร้อมเกรดปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 160 ลบ.ม.  ช่วงที่ 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ลงลูกรังพร้อมเกรดปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 280 ลบ.ม.
  7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน  บ้านสันติสุข  หมู่ที่  9      ราคากลางงานถนนปี61