รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง รอบ 12 เดือน

      ปิดความเห็น บน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินการตามแผน 62 รอบ 12 เดือน