รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง รอบ 6 เดือน

      ปิดความเห็น บน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน 63 รอบ 6 เดือน