รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง รอบ 6 เดือน

      ปิดความเห็น บน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการตามแผน 62 รอบ 6 เดือน