ละเมิดต่อบุคคลภายนอก

      ปิดความเห็น บน ละเมิดต่อบุคคลภายนอก