วัด ประชา สร้างสุข

      ปิดความเห็น บน วัด ประชา สร้างสุข

 

วันนี้ (20 ตุลาคม 2564) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองร่วมกับพี่น้องประชาชน จัดกิจกรรม วัด ประชา สร้างสุข ณ วัดพุทธรังษี บ้านโพนทอง และวัดกาหม  บ้านกาหม โดยมีกิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะ และล้างห้องน้ำ