วันไหว้ครู และประชุมผู้ปกครอง ศดว.อรัญญาสุนทราลัย

      ปิดความเห็น บน วันไหว้ครู และประชุมผู้ปกครอง ศดว.อรัญญาสุนทราลัย

วันไหว้ครู และปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอรัญญาสุนทราลัย
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
ปีการศึกษา 2560
วันที่ 22 มิถุนายน 2560