ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับผู้นำชุมชน

      ปิดความเห็น บน ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับผู้นำชุมชน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้นำกากอนามัยส่งมอบให้กับผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลโพนทอง เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid19) และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ