องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุธนารีนาถ

      ปิดความเห็น บน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุธนารีนาถ

นายธีระวัฒน์  วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุธนารีนาถ พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย