องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทย

      ปิดความเห็น บน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทย

เมื่อเวลา 08.00 น. ที่ลานหน้าเสาธง  นายธีระวัฒน์  วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระ ก่อนจะแยกย้ายไปปฏิบัติงาน
การจัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความจงรักภักดีในเชิงสัญลักษณ์ต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และสร้างความสามัคคีความพร้อมเพรียงของคนในชาติ