อนุมัติ อนุญาต อนุเคราะห์ ใช้แตกต่างกันอย่างไร

      ปิดความเห็น บน อนุมัติ อนุญาต อนุเคราะห์ ใช้แตกต่างกันอย่างไร

ที่มา  #เพจดอกบัวใต้เสาชิงช้า