อบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

      ปิดความเห็น บน อบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

 

วันที่ 4 มี.ค. 63 ที่ ศูนย์ฝึกหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง เขตหนองคาย อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย โดยมี นายพิทยา ชำนาญเนียม ปลัดอาวุโสอำเภอโพธิ์ตาก รักษาราชการแทนนายอำเภอโพธิ์ตาก กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายธีระวัฒน์ วันวาสี นายก อบต.โพนทอง ชุดวิทยากร 904 วปร. และแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ

สำหรับโครงการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กำหนดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย 50 คนต่อแห่ง เพื่อช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ และจัดให้มีการฝึกอบรมชุดดังกล่าวให้แล้วเสร็จทุกแห่งภายในเดือนพฤษภาคม 2563