อะไรคือ “พัสดุ” ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

      ปิดความเห็น บน อะไรคือ “พัสดุ” ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เครดิต : เพจดอกบัวใต้เสาชิงช้า

#สาระดีดี #ดอกบัวใต้เสาชิงช้า #การจัดซื้อจัดจ้าง #ะการบริหารพัสดุภาครัฐ #พัสดุ
😁Line Openchat : https://bit.ly/323x26e
😉Twitter : https://twitter.com/SaraDD17547928/
Instagram : sharesaradd
😍https://m.facebook.com/sharedsaradd/