อาสาปศุสัตว์ตำบลโพนทอง ร่วมกับ อสม. ฉีดวัคซีนให้สุนัขแมว

      ปิดความเห็น บน อาสาปศุสัตว์ตำบลโพนทอง ร่วมกับ อสม. ฉีดวัคซีนให้สุนัขแมว

 

อาสาปศุสัตว์ประจำตำบลโพนทอง ร่วมกับ อสม. ร่วมกันดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัข แมว ในพื้นที่ตำบลโพนทอง ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562