ประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ รร.บ้านไร่

      ปิดความเห็น บน ประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ รร.บ้านไร่

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธีระวัฒน์ วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมด้วย นายวิรัตน์ ศรีวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ให้เกียตริเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ ณ รร.บ้านไร่ อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย