แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 81-5053 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ปิดความเห็น บน แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 81-5053 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 81-5053 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง