แต่งตั้งผู้ตรวจสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้านนายจีระศักดิ์ พรหมสมบัติ ถึง บ้านนายกู่ คำภูแก้ว)บ้านดงเหล่า หมู่ที่8

      ปิดความเห็น บน แต่งตั้งผู้ตรวจสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้านนายจีระศักดิ์ พรหมสมบัติ ถึง บ้านนายกู่ คำภูแก้ว)บ้านดงเหล่า หมู่ที่8

แต่งตั้งผู้ตรวจสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้านนายจีระศักดิ์ พรหมสมบัติ ถึง บ้านนายกู่ คำภูแก้ว)บ้านดงเหล่า หมู่ที่8