แต่งตั้งผู้ตรวจสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหนองบ้านกลาง หมู่ที่6(บ้านนายสง่า วันทอง)

      ปิดความเห็น บน แต่งตั้งผู้ตรวจสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหนองบ้านกลาง หมู่ที่6(บ้านนายสง่า วันทอง)

แต่งตั้งผู้ตรวจสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหนองบ้านกลาง หมู่ที่6(บ้านนายสง่า วันทอง)