แต่งตั้งผู้ตรวจสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้านนายบัวดิน ถึงบ้านนายทองมี)บ้านม่วง หมู่6

      ปิดความเห็น บน แต่งตั้งผู้ตรวจสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้านนายบัวดิน ถึงบ้านนายทองมี)บ้านม่วง หมู่6

แต่งตั้งผู้ตรวจสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้านนายบัวดิน ถึงบ้านนายทองมี)บ้านม่วง หมู่6