แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก สายทางแยกบ้านกาหมไปบ้านดงเหล่า หมู่ที่3 ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ปิดความเห็น บน แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก สายทางแยกบ้านกาหมไปบ้านดงเหล่า หมู่ที่3 ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายทางแยกบ้านกาหมไปบ้านดงเหล่า หมู่ที่3 ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง