แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายทางแยกบ้านกาหมไปบ้านดงเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ปิดความเห็น บน แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายทางแยกบ้านกาหมไปบ้านดงเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายทางแยกบ้านกาหมไปบ้านดงเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง