แต่งตั้ง ผู้รับตรวจพัสดุ สำหรับการจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาด 44 ที่นั้ง จำนวน 1คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ปิดความเห็น บน แต่งตั้ง ผู้รับตรวจพัสดุ สำหรับการจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาด 44 ที่นั้ง จำนวน 1คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้ง ผู้รับตรวจพัสดุ สำหรับการจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาด 44 ที่นั้ง จำนวน 1คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง