โครงการการคัดแยกขยะรีไซเคิลในโรงเรียนและหมู่บ้าน

      ปิดความเห็น บน โครงการการคัดแยกขยะรีไซเคิลในโรงเรียนและหมู่บ้าน

ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ นายนิเวศ ทองจรัส ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เป็นตัวแทนนายอำเภอโพธิ์ตาก มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลในโรงเรียนและหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ณ โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ โดยมีนายธีระวัฒน์ วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำชุมชน คณะครู ให้การต้อนรับ การจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้นำชุมชนมีจิตสำนึกในการคัดแยะขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและหมู่บ้าน ได้รับความรู้ในการคัดแยกขยะ ระยะดำเนินการระหว่างวันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๖๒