โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564

      ปิดความเห็น บน โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564

ชาวตำบลโพนทอง รวมพลังพิฆาตยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ
1.เก็บบ้าน
2.เก็บน้ำ
3.เก็บขยะ
วันนี้คุณเก็บขยะและกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านแล้วหรือยัง✌✌📣