โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2564

      ปิดความเห็น บน โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

วันนี้ (วันที่ 18 สิงหาคม 2564) นายวีรศักดิ์ ปานา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มาเป็นประธานเปิดโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในการดำเนินการโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชุาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล